محلول‌ شوینده موتور خودرو بولزوان چه خاصیتی دارد؟

روغن موتور به‌ مرور و طی کارکردهای بالا در مجاری روغن‌کاری رسوب پیدا می‌کند و باعث کاهش قطر این مجاری می‌شود که درنهایت در کار روغن رسانی به موتور اختلال ایجاد کرده و در درازمدت می‌توانند باعث آسیب جدی به موتور خودرو شود. این مسأله برای روغن‌های باکیفیت دیرتر رخ می‌دهد اما درنهایت تمامی...