آموزش تنظیم ساعت یونیت های ویندوز سی ای 6.0

تنظیم ساعت یونیت های ویندوز CE 6.0 با آموزش زیر که در قالب یک فایل PDF تهیه شده،شما میتونید از درسرهای بهم خوردن ساعت پنلها های ویندوزی راحت شوید. البته این تغییرات لازم داشتن آگاهی در زمینه سیستم ویندوز سی ای هست و با مسولیت خودتون انجام دهید. شما با اعمال تغییرات ریجستری ویندوز...