راهنمای فعالسازی گارانتی

مصرف کننده گرامی ، از اینکه محصولات آی سون را انتخاب کرده اید از شما سپاسگزاریم. لطفا جهت بهره مندی از گارانتی محصول خریداری

شده و دریافت کد رهگیری مراحل زیر را انجام دهید:

۱-ابتدا برچسب روی کارت را خراش دهید تا کد ضمانت نامه مشخص گردد.

۲-شماره کد ظاهر شده را از طریق تلفن همراه به شماره  30004747470178  ارسال کنید.

۳-برای شما پیامی ارسال میشود جهت ثبت گارانتی محصول،لطفا پیام را تا پایان زمان گارانتی نگه دارید.